Zásady ochrany osobních údajů

1. Sběr informací

Shromažďujeme od vás informace při odeslání kontaktu přes kontaktní formulář v sekci kontakt. Shromážděné informace zahrnují vaše jméno, e-mailovou adresu a volitelně telefonní číslo. Tyto informace nijak v rámci stránek neukládáme a jsou rovnou přeposlány na e-mail odpovědné osobě.

Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, atributy softwaru a hardwaru a navštívené stránky, a to v rámci využívaných nástrojů pro sledování návštěvnosti, konkrétně pomocí nástroje Google Analytics. Nástroj Google Analytics sám odpovídá a dodržuje validitu s platnými zákony v naší zemi a dodržuje pravidla směrnice GDPR.

 

2. Použití informací

Jakékoliv informace, které od vás sbíráme, mohou být použity pro:

  • perzonalizaci vaší zkušenosti
  • zlepšení našich stránek
  • předvyplnění dat na základě nastavení prohlížeče
  • kontakt prostřednictvím emailu a/nebo telefonu

 

3. E-komerce

Jsme jedinými vlastníky informací shromážděných na těchto stránkách. Vaše osobní údaje nebudou bez vašeho souhlasu z žádného důvodu prodávány, vyměňovány, převáděny nebo poskytovány jakékoliv jiné společnost a/nebo veřejné instituci, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné ke platných zákonů.

 

4. Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní účely nebo jiné použití.

 

5. Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme nejmodernější šifrování a dohlížíme na aktuálnost našich serverů a bezpečnostních prvků. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

Používáme cookies?

Ano. Naše cookies zlepšují přístupnost našich stránek a identifikují opakované návštěvy. Použití cookies však není v žádném případě spojeno s žádnými osobními identifikačními údaji na našich stránkách. Více informací naleznete na stránce „Cookies„.

 

6. Souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.